Formosa Hà Tĩnh ‘hoãn khánh thành’ nhà máy thép

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.538 seconds.