Fan cuồng kéo co đây rồi,có cổ động viên thế này kiểu gì chả thắng =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.