Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh ‘Em bé Napalm’

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE