Ethiopia nâng cấp tên lửa SA-2 rất đơn giản, Việt Nam có thể làm?

Phương án nâng cấp tên lửa SA-2 của Ethiopia chủ yếu là tăng cơ động cho tổ hợp bằng việc đưa bệ phóng lên khung gầm xe bọc thép.

Ethiopia nâng cấp tên lửa SA-2 rất đơn giản, Việt Nam có thể làm?

Shares

Shares

58 queries in 4.888 seconds.