Em ý thiếu 70k taxi với đang đói làm luôn bát bún chịu =]]]

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

70 queries in 0.478 seconds.