Em tây vừa về đến nhà ai ngờ đã thế này… hình như bên tây chuyện đó xảy ra mọi lúc,mọi nơi,mọi chỗ được

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.