Em sinh viên thủ khoa đại học Mỏ Địa chất. Máy đào công suất lớn là đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.