Em nhảy quá dẻo. Không tốn mấy phút cuộc đời của các bác đâu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.