Em không thể nhịn cười với con khỉ này luôn Hài vô đối

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.