Em đẹp em có quyền , cái kết cũng đẹp dành cho em

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.