Em đã bảo là kẹo này không ăn được mà gấu cứ nằng nặc đòi ăn, kết quả thế này đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.