Em chỉ cần nói muốn ăn gì thôi, còn mọi việc cứ để a lo Soái ca là đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 1.985 seconds.