Em chỉ cần anh quan tâm em 1 tí thôi mà :((

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.