Em ấy rất ít khi đá bóng – Nhưng một đã đá thì…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.