Em ấy có 1 bàn tay thật là ảo diệu, có ai làm được như này không @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.