Đương kim Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, đọc rap

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.902 seconds.