Đương kim Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, đọc rap

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE