Đương kim Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, đọc rap

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.