Đương kim Đệ nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, đọc rap

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

24 queries in 2.128 seconds.