Đừng tưởng là vận động viên đền kinh mà không bị cướp nha.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.