Đúng là nước ngoài nhiều trò tiêu khiển thặc . Đến con cá nó còn biết bay cơ mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.