Đúng là ngày đại kị, ra đường làm việc tốt ai ngờ mất sạch

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 1.654 seconds.