Đúng là ngày đại kị, ra đường làm việc tốt ai ngờ mất sạch

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.024 seconds.