Đúng là không sợ địch nguy hiểm mà chỉ sợ quân ta ngu như bò

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.