Đúng là bà già gặp kẻ cắp, thế này thì chạy cho lành

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.