Đừng đùa với lính thủy đánh bộ! không phải hư danh đâu nhé thằng cốt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.