Đừng bao giờ tin vào mấy trò chơi mà bọn bạn khốn nạn rủ rê kẻo ôm quả đắng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.