Đừng bao giờ đi troll cùng mấy thằng ngu kẻo có ngày chết oan vì nó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

70 queries in 0.587 seconds.