Đừng bao giờ đi cùng xe với mấy thằng mê gái kẻo có ngày chết oan nhé

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.