Đức vua Thái Lan, vị vua trị vì lâu nhất thế giới, băng hà.

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE