Đức vua Thái Lan, vị vua trị vì lâu nhất thế giới, băng hà.

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.738 seconds.