Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong hiển thánh cho Mẹ Teresa

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE