Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong hiển thánh cho Mẹ Teresa

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.655 seconds.