Đức Giáo hoàng: Mỹ nên khước từ sự thù địch đối với người nhập cư

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.