Đức Đạt Lai Lạt Ma khai trương chùa của người Việt ở California

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.959 seconds.