Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu chuyến du hành Những Đại dương Trí tuệ (VOA60)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.