[Dưa Leo Talk 24] Không ai giàu 3 họ, hiếm ai khó 3 đời

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.