Dự là nhiều thanh niên phải đi khám mắt sau khi xem e nó nhảy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.