Đốt lửa quẩy giữa đường như thế này thì mới lên nóc nhà được chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.