Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ khó khăn hơn vì dự án của Thái Lan

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.598 seconds.