Donald Trump tới nhà trắng bằng xe đua với tốc độ dễ đến 300km/H

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.202 seconds.