Đơn thư tố cáo, tin đồn trước Đại hội đảng 12-Cuộc sống quanh ta 07.01.2016

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.