Đối thoại Tây Tạng-Trung Quốc có thể được thực hiện lại?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 2.373 seconds.