Đối thoại Tây Tạng-Trung Quốc có thể được thực hiện lại?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.622 seconds.