Đối thoại Nhân quyền Việt-Úc: Không phải là lúc để VN “đãi bôi”

Theo RFAVietnamese

 

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 2.514 seconds.