Doanh nghiệp VN không hy vọng nhiều về việc bãi bỏ các ‘giấy phép con’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.544 seconds.