Đỗ Duy Nam : Tiểu Phẩm Hài – Tập Li Hôn – Gala Cười 2015

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.