Đô đốc Trung Quốc cảnh báo ‘thảm họa’ ở Biển Đông

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE