Đồ án 2 – Mày tưởng mày lừa được gái mà mày dám lừa tao à?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.