Đố ai rời mắt khỏi hai quả liệu thần hồn kia được dấy, kích thích quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.