Điêu tàn căn cứ không quân mà Iraq dùng để đánh IS

Quân đội Iraq đang có kế hoạch khôi phục căn cứ không quân Qayara để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay phiến quân IS.

Điêu tàn căn cứ không quân mà Iraq dùng để đánh IS

Shares

Shares

22 queries in 1.819 seconds.