Điều kỳ diệu đã xuất hiện khi đập vỡ viên đá này ra, hư cấu…..quá hư cấu, hư cấu vê lờ.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.