Điều khó tin bên trong “Quái vật biển Caspian”

Tuy đã bỏ không suốt hàng chục năm nhưng hầu hết các thiết bị bên trong “Quái vật biển Caspian” vẫn được bảo quản khá tốt như chờ được ngày hoạt động trở lại.

Điều khó tin bên trong “Quái vật biển Caspian”

Shares

Shares

53 queries in 3.343 seconds.