Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump điều hành đất nước như doanh nghiệp của mình?

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.749 seconds.