Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump điều hành đất nước như doanh nghiệp của mình?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

24 queries in 2.136 seconds.