Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nổ súng vào mặt hồ đang đóng băng?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.848 seconds.