Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nổ súng vào mặt hồ đang đóng băng?

Shares

Shares

18 queries in 1.095 seconds.