Điều chưa biết về xe tăng số 1 của Mỹ trong CTTG 2

Xe tăng hạng trung M4 Sherman của Mỹ nhìn chung là thiết kế thảm họa, giáp dễ bị pháo Đức xuyên thủng trong khi hỏa lực thì yếu hơn hẳn.

Điều chưa biết về xe tăng số 1 của Mỹ trong CTTG 2

Shares

Shares

43 queries in 3.261 seconds.