Điều chưa biết về xe tăng số 1 của Mỹ trong CTTG 2

Xe tăng hạng trung M4 Sherman của Mỹ nhìn chung là thiết kế thảm họa, giáp dễ bị pháo Đức xuyên thủng trong khi hỏa lực thì yếu hơn hẳn.

Điều chưa biết về xe tăng số 1 của Mỹ trong CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.468 seconds.