Điều chưa biết về xe tăng Sherman trong chiến tranh Việt Nam

Xe tăng M4 Sherman đã được quân đội Pháp sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam giai đoạn 1946-1954.

Điều chưa biết về xe tăng Sherman trong chiến tranh Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.